Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w przedszkolach Mapeciaki jest realizowana w oparciu o aktualną podstawę programową zgodnie z Rozporządzeniem MEN oraz wybrany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, Program Wychowania Przedszkolnego. Aktualny Program przedstawiany zostanie na pierwszym zebraniu rozpoczynającego się roku szkolnego.

Najważniejszymi zajęciami edukacyjnymi w ramach czesnego są zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, których celem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez rozwijanie jego zdolności, talentów i predyspozycji.

 

Podstawa programowa obejmuje następujące obszary edukacji:

  • językową
  • matematyczną
  • przyrodniczą
  • społeczną
  • artystyczną
  • zdrowotną
  • profilaktyka logopedyczna

Zajęcia w ramach czesnego:

 

1. Zajęcia ogólnorozwojowe – gimnastyka wspierająca prawidłowy rozwój fizyczny dziecka
2. Piłka nożna
3. Karate
4. Kick-boxing
5. Taniec nowoczesny
6. Balet
7. Animacje ruchowe
8. Rytmika
9. Zajęcia teatralne
10. Spotkania z Teatrem
11. Zajęcia artystyczne
12. Zajęcia Plastyczne
13. Kodowanie i programowanie
14. Zajęcia multimedialne
15. Zajęcia plastyczne, artystyczne, kreatywne.
16. Język angielski
17. Kącik kulinarny
18. Podstawy savoir-vivre
19. Warsztaty chemiczne
20. Dziecięce eksperymenty
21. Logopeda
22. Zajęcia z psychologiem
23. Terapia sensoryczna
24. Zajęcia relaksacyjne
25. Spotkania z bajką
26. Wdrażanie do ekologii

Zajęcia dodatkowe: *


1. Język angielski
2. Balet
3. Zajęcia taneczne
4. Piłka nożna
5. Rękodzieło


*Oferta zajęć dodatkowych jest dostosowywana do potrzeb dzieci i rodziców.