Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w przedszkolach Mapeciaki jest realizowana w oparciu o aktualną podstawę programową zgodnie z Rozporządzeniem MEN oraz wybrany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, Program Wychowania Przedszkolnego. Aktualny Program przedstawiany zostanie na pierwszym zebraniu rozpoczynającego się roku szkolnego.

 

Najważniejszymi zajęciami edukacyjnymi w ramach czesnego są zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, których celem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez rozwijanie jego zdolności, talentów i predyspozycj

Podstawa programowa obejmuje następujące obszary edukacji:

 • językową
 • matematyczną
 • przyrodniczą
 • społeczną
 • artystyczną
 • zdrowotną
 • profilaktyka logopedyczna

Zajęcia w ramach czesnego

Sport

 • Zajęcia ogólnorozwojowe – gimnastyka wspierająca prawidłowy rozwój fizyczny dziecka
 • Piłka nożna
 • Karate
 • Kick-boxing
 • Taniec nowoczesny
 • Balet

Języki obce

 • Język angielski

 • Język hiszpański

Dobrostan

 • Zajęcia z psychologiem

 • Terapia sensoryczna

 • Zajęcia relaksacyjne

 • Logopeda

Kultura

 • Rytmika

 • Animacje ruchowe

 • Zajęcia teatralne

 • Zajęcia artystyczne

 • Zajęcia Plastyczne

 • Kącik kulinarny

 • Podstawy savoir-vivre

 • Spotkania z bajką

Innowacje

 • Kodowanie i programowanie

 • Zajęcia multimedialne

 • Wdrażanie do ekologii

 • Warsztaty chemiczne

 • Eksperymenty dla dzieci