MENU

 

I Domy i domki 

Nasza miejscowość, nasz region

 • Poznawanie osób pracu­jących w bliskim otocze­niu przedszkola
 • poznawanie, na pod­stawie swojej miej­scowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie.

Poznajemy przyrodę

Jesień

 • pokazywanie na wy­branych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasy­piają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.

Nasza edukacja matematyczna

Rozwijanie intuicji geometrycznej

 • nazywanie figur geome­trycznych.

 

II Urządzenia elektryczne

Nasz kontakt z techniką

Doświadczenia konstruk­cyjno-techniczne

 • bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewi­zora, komputera, odtwa­rzacza płyt kompakto­wych, wideo
 • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowa­nia techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komór­kowego, z komputera).

 

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
 • tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich od­czytywanie.

 

III Pada deszcz

Poznajemy przyrodę

Jesień

 • obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia
 • wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.

 

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
 • tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich od­czytywanie.

 

IV Zdrowie naszym skarbem

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

 • ubieranie się odpowied­nio do warunków atmos­ferycznych występują­cych w danej porze roku (zapobieganie przegrza­niu i zmarznięciu)
 • dbanie o higienę po­przez: codzienne mycie całego ciała, mycie zę­bów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po poby­cie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu.
 • Zdrowa żywność
 • spożywanie zdrowej żyw­ności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograni­czanie spożycia słodyczy, chipsów, picie kompotów, soków, ograniczanie na­pojów gazowanych)
 • przezwyciężanie niechę­ci do nieznanych potraw.

Nasza edukacja matema­tyczna

Kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia

 • rozpoznawanie cyfr,
 • rozwijanie intuicji geome­trycznej,
 • nazywanie figur geome­trycznych.

Kontakt

Przedszkole Niepubliczne
Edukacyjno-Sportowe MAPECIAKI

tel.: +48 506 127 000
e-mail: kontakt@mapeciaki.pl

Przedszkole Dąbka

ul. Płk. Dąbka 8
84-200 Wejherowo

Przedszkole Sucharskiego

ul. Kotłowskiego 2a
84-200 Wejherowo

Żłobek Bolszewo

84-239 Bolszewo
ul. Wyszyńskiego 3/1

Napisz do nas!

Powered by BreezingForms
© 2017 Mapeciaki. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookie
Stroną opiekuje się: Webla.pl
Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.