MENU

 

Pierwszy tydzień grudnia

Krąg tematyczny: Grudniowe życzenia

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • podejmuje samodzielną aktywność poznawczą;

 • śpiewa i inscenizuje powitankę;

 • rozpoznaje zabawki dotykiem i podaje ich nazwy;

 • dokonuje analizy sylabowej;

 • naśladuje ruchem różne zwierzęta;

 • słucha z uwagą opowiadania i odpowiada na pytania;

 • buduje wypowiedź zrozumiałą dla otoczenia;

 • wyraża swoje pragnienia;

 • porównuje kształty różnych elementów i łączy je w pary;

 • zapamiętuje zabawki i podaje nazwę tej, której brakuje;

 • zna i stosuje zasady bezpiecznego zachowania się w ogrodzie przedszkolnym;

 • prowadzi obserwacje przyrodnicze;

 • identyfikuje się z grupą rówieśniczą;

 • poznaje słowa i melodię nowej piosenki;

 • bezpiecznie posługuje się nożyczkami;

 • bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

 • słucha wiersza i odpowiada na pytania do jego treści;

 • układa historyjkę obrazkową zgodnie z chronologią zdarzeń;

 • posługuje się określeniami czasowymi: na początku, potem, na końcu;

 • wyraża za pomocą ekspresji plastycznej swoje marzenia, pragnienia;

 • prowadzi obserwacje przyrodnicze;

 • uczestniczy w zabawach integracyjnych;

 • podaje nazwy przedmiotów przedstawionych na obrazkach;

 • dzieli wyrazy na sylaby z wyklaskiwaniem lub z tupaniem;

 

 

Drugi tydzień grudnia

Krąg tematyczny: kim będę gdy dorosnę

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • zgodnie bawi się z innymi;

 • śpiewa i inscenizuje powitankę;

 • bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

 • słucha wiersza i odpowiada na pytania;

 • wypowiada się na temat pracy kucharza oraz przedmiotów, których używa w swojej pracy;

 • rozpoznaje sprzęty kuchenne po dźwięku;

 • słucha piosenki; gra na kuchennych instrumentach w określonym przez N. momencie;

 • uzupełnia obrazki brakującymi fragmentami;

 • znajduje na obrazku określone elementy;

 • zna nazwy przyborów kuchennych;

 • przestrzega zasad bezpiecznej zabawy na śniegu;

 • uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu;

 • wykonuje masę solną; lepi z masy solnej; ugniata ciasto, wykonuje wałeczki i kulki; formuje pierożki;

 • wypowiada się na temat znaczenia kolorów sygnalizacji świetlnej, rysuje wskazane elementy;

 • zna na pamięć i recytuje wierszyk;

 • bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

 • ogląda i podaje nazwy przyborów kuchennych;

 • dzieli nazwy przedmiotów kuchennych na sylaby;

 • układa puzzle – dobiera przedmioty do osoby wykonującej zawód krawca;

 • czerpie radość ze wspólnej zabawy;

 • sprawdza długość sznurków; posługuje się pojęciami dłuższy, krótszy; porządkuje elementy od najdłuższego do najkrótszego

 • przestrzega zasad bezpiecznej zabawy na śniegu;

 • klasyfikuje ze względu na jedną cechę – kształt;

 • porównuje kształty;

 • przekłada sznurki przez dziurki wokół łat;

 

Trzeci tydzień grudnia

Krąg tematyczny: Święta za pasem

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • zgodnie bawi się z innymi;

 • śpiewa i inscenizuje powitankę;

 • podaje miotełkę w rytm muzyki; doskonali chwyt oraz umiejętność podawania przedmiotu;

 • bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

 • kształtuje świadomość prawej i lewej strony oraz świadomość przestrzenną przez naśladowanie ruchów;

 • słucha piosenki;

 • słucha wiersza i odpowiada na pytania dotyczące jego treści;

 • dostrzega swoją rolę w codziennych pracach domowych;

 • jest gotowy do pomagania w pracach domowych;

 • podaje nazwy przedmiotów i czynności nimi wykonywanych;

 • naśladuje czynności porządkowe;

 • składa kocyk zgodnie z instrukcją N.; współpracuje z drugą osobą;

 • przestrzega zasad bezpiecznej zabawy na śniegu;

 • właściwie reaguje na sygnał; poszerza zakres liczenia;

 • wykonuje pracę plastyczną;

 • podaje nazwy czynności wykonywanych samodzielnie w domu;

 • wskazuje odpowiedni symbol czynności i nakleja na odbitą dłoń;

kulturalnie bawi się z innymi i sprząta po zabawie.

 • utrwala nawyk prawidłowego oddychania – wciąga powietrze nosem, wypuszcza ustami;

 • zna nazwy podstawowych kolorów;

 • wykonuje polecania N.;

 • klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę;

 • ustawia się w pary;

 • rozwija sprawność manualną oraz wyobraźnię twórczą;

 • wykonuje ozdobę choinkową;

 • posługuje się klejem i farbą;

 • przestrzega zasad bezpiecznej zabawy;

 • uczestniczy w zabawie muzyczno-ruchowej;

 • doskonali ruchy zamierzone przez naśladowanie;

 • czerpie radość ze wspólnej zabawy;

 • wykonuje zadania zgodnie ze wskazówkami N.;

 • wykonuje ozdobę z masy solnej;

 

Czwarty tydzień

Krąg tematyczny: Świąteczne tradycje

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • podejmuje samodzielną aktywność poznawczą;

 • śpiewa i inscenizuje powitankę;

 • układa puzzle

 • bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne;

 • słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści;

 • próbuje ułożyć życzenia świąteczne;

 • buduje wypowiedź zrozumiałą dla otoczenia;

 • bierze udział w zabawie ruchowej przy piosence;

 • rozwija koordynację wzrokowo-ruchową i poczucie rytmu;

 • wykonuje kartkę świąteczną zgodnie z instrukcją;

 • rozwija sprawność manualną;

 • chętnie bawi się z innymi dziećmi;

 • uczestniczy w zabawie bieżnej;

zgodnie bawi się w kącikach zainteresowań.

 • bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

 • rozwija wyobraźnię i ekspresję ruchową;

 • cieszy się z nadchodzących świąt;

 • mówi o swoich uczuciach związanych z nadchodzącymi świętami;

 • mówi krótką rymowankę;

 • słucha fragmentu wiesza i wypowiada się na jego temat;

 • poznaje tradycję czekanie na pierwszą gwiazdkę związaną ze świętami Bożego Narodzenia;

 • doskonali umiejętność przeliczania;

 • dopełnia do trzech;

 • rozumie określenie tyle samo;

 • rozwija małą motorykę przez kolorowanie w granicach wyznaczonego pola;

 • współpracuje z innymi podczas zabaw na świeżym powietrzu;

 • eksperymentuje z farbą i z cukrem podczas wykonywania pracy plastycznej;

 • dba o porządek w miejscu pracy;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Przedszkole Niepubliczne
Edukacyjno-Sportowe MAPECIAKI

tel.: +48 506 127 000
e-mail: kontakt@mapeciaki.pl

Przedszkole Dąbka

ul. Płk. Dąbka 8
84-200 Wejherowo

Przedszkole Sucharskiego

ul. Kotłowskiego 2a
84-200 Wejherowo

Żłobek Bolszewo

84-239 Bolszewo
ul. Wyszyńskiego 3/1

Napisz do nas!

Powered by BreezingForms
© 2017 Mapeciaki. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookie
Stroną opiekuje się: Webla.pl
Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.