MENU

Pierwszy tydzień lutego

Krąg tematyczny: Baśnie, bajki i legendy

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • podejmuje samodzielną aktywność poznawczą;

 • śpiewa i inscenizuje powitankę;

 • wspólnie z innymi ogląda różne książeczki;

 • podaje tytuły znanych bajek; klasyfikuje książki według podanej cechy;

 • bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

 • wypowiada się na temat książki przyniesionej do przedszkola;

 • buduje wypowiedź zrozumiałą dla otoczenia;

 • słucha z uwagą utworu czytanego przez nauczyciela i odpowiada na pytania; próbuje ocenić postępowanie bohaterów;

 • prowadzi obserwacje przyrodnicze;

 • uczestniczy w zabawie integracyjnej na świeżym powietrzu;

 • estetycznie wykonuje pracę plastyczną;

 • wskazuje dobre i złe postaci bajek, ocenia ich postępowanie;

 • podaje imiona / nazwy bajkowych postaci; czyta globalnie wyrazy: kot, bal, buty;

 • dostrzega różnice między obrazkami

 • prowadzi obserwacje przyrodnicze;

 • uczestniczy w zabawach integracyjnych;

 • podaje nazwy przedmiotów przedstawionych na obrazkach;

 • ćwiczy pamięć – wie co się zmieniło w układzie obrazków; dopasowuje obrazek do napisu;

 • naśladuje postaci z bajek; chodzi w rytm muzyki;

 

Drugi tydzień lutego

Krąg tematyczny: Bale, Bale w karnawale

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • śpiewa znaną piosenkę; ilustruje ruchem treść piosenki;

 • bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

 • słucha wiersza i odpowiada na pytania;

 • buduje wypowiedź zrozumiałą dla otoczenia na określony temat;

 • rozumie znaczenie pojęcia karnawał;

 • wykonuje ruchy zgodnie z polecaniami N.

 • klasyfikuje przedmioty według jednej cechy;

 • doskonali umiejętność liczenia w zakresie 1–4; poszerza zakres liczenia;

 • przestrzega zasad bezpiecznej zabawy na śniegu;

 • uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu;

 • dopasowuje napisy do obrazków z napisami; doskonali analizę i syntezę wzrokową;

 • utrwala obraz graficzny poznanych wyrazów – czeta globalnie;

 • bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

 • słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści; buduje wypowiedzi zrozumiałe dla otoczenia;

 • spokojnie czeka na swoją kolej;

 • rozwiązuje zagadkę;

 • wyraziście i rytmicznie wypowiada słowa wierszyka;

 • zna pracę fryzjera, akcesoria potrzebne do wykonywania czynności fryzjerskich;

 • stara się wyraźnie wypowiadać onomatopeje;

 • uzupełnia obrazek brakującymi elementami; wyszukuje określone przedmioty na dużej ilustracji;

 • prowadzi obserwacje przyrody – zwraca uwagę na kolory występujące w przyrodzie;

 • przestrzega zasad bezpiecznej zabawy na śniegu;

 

 

Trzeci tydzień lutego

Krąg tematyczny: W dawnych czasach

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • śpiewa drugą zwrotkę piosenki z pamięci;

 • bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

 • słucha opowiadania i wypowiada się na temat jego treści;

 • rozumie pojęcia: górnik, kopalnia;

 • uczestniczy w zabawie badawczej; poznaje fizyczne właściwości węgla; rozwija ciekawość poznawczą;

 • rysuje węglem na dowolny temat;

 • pokonuje tor przeszkód;

 • wykonuje polecenia zgodnie z instrukcją N.; doskonali umiejętność liczenia;

 • doskonali umiejętność szybkiego reagowania na umówiony sygnał;

 • we właściwy sposób podawać przedmiot;

 • bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

 • uczestniczy w rozmowie na temat soli, ogląda bryłkę soli;

 • uczestniczy w zabawie badawczej; określa właściwości fizyczne soli; dowiaduje się, co rozpuszcza się w wodzie; szuka odpowiedzi na zadane pytanie badawcze;

 • nakleja piasek na określonej powierzchni;

 • uczy się na pamięć trzeciej zwrotki piosenki; czerpie radość ze wspólnej zabawy;

stosuje formy grzecznościowe w toku dnia i w zabawach tematycznych. 

Czwarty tydzień lutego

Krąg tematyczny: Wynalazki

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • uważnie słucha wiersza; uczestniczy w rozmowie kierowanej pytaniami na temat wynalazków; rozumie znaczenie pojęcia wynalazek;

 • bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne;

 • zna historię powstania roweru;

 • ćwiczy czytanie globalne;

 • coraz lepiej liczy;

 • ćwiczy spostrzegawczość ruchową; określa podobieństwa i różnice w wyglądzie pojazdów;

 • porównuje obrazki i wskazuje różnice;

 • podaje nazwy obrazków; dokonuje analizy i syntezy sylabowej;

 • rozwija sprawność manualną – doskonali chwyt i szybkość ruchu;

 • poznaje wygląd różnych telefonów, dostrzega różnice i podobieństwa między nimi;

 • wykonuje telefon zgodnie z podaną przez N. instrukcją;

 • uczestniczy w zabawach badawczych; jest ciekawy świata;

 • zna zasady działania telefonu;

 • współpracuje z innymi podczas zabaw na świeżym powietrzu;

 • rozpoznaje dźwięki i podaje nazwy przedmiotów, które je wydają

uczestniczy w zabawach dramowych

 

Kontakt

Przedszkole Niepubliczne
Edukacyjno-Sportowe MAPECIAKI

tel.: +48 506 127 000
e-mail: kontakt@mapeciaki.pl

Przedszkole Dąbka

ul. Płk. Dąbka 8
84-200 Wejherowo

Przedszkole Sucharskiego

ul. Kotłowskiego 2a
84-200 Wejherowo

Żłobek Bolszewo

84-239 Bolszewo
ul. Wyszyńskiego 3/1

Napisz do nas!

Powered by BreezingForms
© 2017 Mapeciaki. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookie
Stroną opiekuje się: Webla.pl
Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.