MENU

Tydzień pierwszy (03.02-09.02)

Temat tygodnia: Baśnie, bajki, bajeczki.

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

-Wyjaśnia znaczenie mówienia prawdy w relacjach międzyludzkich.

-Rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje.

-Maluje na podkładzie z kaszy manny.

-Rozwiązuje zagadki, dostrzega nieprawdziwe fakty w utworze, podaje prawidłowy tytuł baśni.

-Uważnie śledzi opowieść nauczyciela, wskazuje w niej błędy.

-Śpiewa piosenke pt.: Połykacz bajek.

-Reaguje odpowiednim ruchem na podane sygnały.

-Wskazuje na sylwetce drzewa kartoniki w kształcie prostokąta,koła.

- Układa z klocków lub z kartoników sylwetę drzewa i domek Baby-Jagi.

-Przyjmuje prawidłową postawę.

-Poprawnie formułuje odpowiedzi na pytania związane z treścią utworu.

- Układa obrazki według kolejności zdarzeń przedstawionych w utworze.

-Przejawia empatię względem innych.

-Deklaruje chęć pomocy i przedstawia sposób rozwiązywania problemów w scenkach dramowych.

 

Tydzień drugi (10.02-16.02)

Temat tygodnia: Muzyka wokół nas.

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

- Wymienia nazwy wybranych instrumentów.

-Podaje własne pomysły na wykonanie utworu.

- W skupieniu słucha muzyki poważnej.

- Maluje na kartce w rytm muzyki.

-Wywołuje dźwięki, manipuluje różnymi przedmiotami i papierem.

-Gra na instrumentach według instrukcji.

-Porównuje dwa obrazki o tej samej treści, wskazuje różnice między nimi.

-Liczy w zakresie 4, podaje końcowy wynik liczenia.

-Buduje poprawnie proste zdania.

-Wypowiada się na temat obrazka.

- Wskazuje na obrazku instrumenty strunowe.

-Wypowiada się na temat roli i znaczenia muzyki wżyciu człowieka.

- Rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty muzyczne.

Tydzień trzeci (17.02-23.02)

Temat tygodnia: Nie jesteśmy sami w kosmosie.

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

- Poznaje wybrane obiekty(gwiazdy i planety) wchodzące w skład Układu Słonecznego, wymienia ich nazwy.

- Wyraża swoje wyobrażenia w pracy plastycznej.

- Dekoruje kulę, wybiera i nakleja elementy.

-Reaguje w odpowiedni sposób na ustalone sygnały podczas zabaw przy muzyce.

-Rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe.

-Wykonuje eksperymenty z bibułą, miesza barwy podstawowe dla uzyskania barw pochodnych.

-Układa przedmioty według polecenia.

-Przelicza posługując się liczebnikami głównymi w zakresie 5(i więcej); układa obiekty od najmniejszego do największego.

-Czynnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych.

-Wymienia nazwy wybranych środków lokomocji, segreguje środki lokomocji ze względu na podane kryterium.

- Wymienia i nazywa obiekty związane z kosmosem.

 

Tydzień czwarty (24.02-29.02)

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

- Wypowiada się na temat znanych mu zawodów.

- Tworzy pytania na siatce pytań.

- Dopasowuje atrybuty do zawodu.

- Prezentuje swoje wytwory na forum grupy.

-Wykonuje piosenkę z podziałem na role.

-Wykonuje zadanie w grupie i w parach.

-Przelicza i doskonali znajomość liczebników porządkowych.

-Tworzy konstrukcje z ogólnie dostępnych materiałów.

-Wie na czym polega specyfika zawodu piekarza.

Kontakt

Przedszkole Niepubliczne
Edukacyjno-Sportowe MAPECIAKI

tel.: +48 506 127 000
e-mail: kontakt@mapeciaki.pl

Przedszkole Dąbka

ul. Płk. Dąbka 8
84-200 Wejherowo

Przedszkole Sucharskiego

ul. Kotłowskiego 2a
84-200 Wejherowo

Żłobek Bolszewo

84-239 Bolszewo
ul. Wyszyńskiego 3/1

Napisz do nas!

Powered by BreezingForms
© 2017 Mapeciaki. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookie
Stroną opiekuje się: Webla.pl
Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.