Program

Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w przedszkolu będzie realizowana w oparciu o podstawę programową zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku oraz wybrany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Program Wychowania Przedszkolnego i zostanie Państwu przedstawiony w pierwszych dniach września 2014 r.

Realizacja podstawy programowej będzie wzbogacona przed zajęcia dodatkowe indywidualne i w małych grupach oraz programy innowacyjne i autorskie.

Zajecia w ramach czesnego:

 1. Rytmika
 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (diagnoza każdego dziecka we wrześniu)
 3. Piłka nozna
 4. Kick-boxing
 5. Karate
 6. Taniec nowoczesny
 7. Taniec towarzyski
 8. Tenis w grupach
 9. Zajęcia ogólnorozwojowe – gimnastyka wspierająca prawidłowy rozwój na Sali gimnastycznej przedszkola
 10. Warsztaty chemiczne
 11. Kącik kulinarny
 12. Program „spotkania z gwiazdą sportu”
 13. Zajęcia plastyczne
 14. Zajęcia artystyczne
 15. Bajkoterapia
 16. Zajęcia teatralne
 17. Zajęcia relaksacyjne na piłkach
 18. Terapia sensoryczna
 19. Animacje ruchowe
 20. Zajęcia z psychologiem w grupie
 21. Program adaptacyjny dla nowych przedszkolaków
 22. Wdrażanie do ekologii
 23. Logopeda
 24. Język angielski
 25. Język rosyjski

Zajecia dodatkowe (indywidualne lub male grupy - 4 osoby):

 1. Język angielski lub inny do wyboru
 2. Tenis
 3. Gimnastyka artystyczna
 4. Zajęcia muzyczne – gra na instrumentach
 5. Zajęcia z psychologiem
 6. Judo
 7. Ceramika
 8. Zajęcia taneczne

Oferta zajęć dodatkowych może być poszerzona i dostosowana do potrzeba i propozycji rodziców i dzieci.