Plan zajęć dodatkowych

  GWIAZDKI SŁONECZKA BĄBELKI ŻABKI BIEDRONKI MISIE
Język angielski wtorek
12.00- 12.20

środa
10.50 – 11.10

piątek
10.50 – 11.10
środa
10.00-10.20

czwartek
11.10-11.30

piątek
10.10-10.30
poniedziałek
11.00-11.30

środa
10.25-10.45

piątek
11.15 – 11.35
wtorek
10.30-11.00

środa
11.20-11.50

piątek
11.50 – 12.10
wtorek
9.00-9.30

środa
12.40-13.10

piątek
13.10-3.40
środa
12.00-12.30

czwartek
10.00-10.30

piątek
12.30-13.00
Kick-boxing wtorek
10:10-10:30

czwartek
9:30-9:50
wtorek
10:30-10:50

czwartek
9:50-10:10
wtorek
11:00-11:30

czwartek
10:10-10:40
wtorek
11:30-12:00

czwartek
10:40-11:10
wtorek
12:00-12:30

czwartek
11:10-11:40
wtorek
9:40-10:10

czwartek
11:40-12:10
Karate środa
10:00-10:20
środa
10:30-11:00
środa
11:00-11:30
środa
11:30-12:00
środa
12:00-12:30
środa
12:30-13:00
Piłka nożna poniedziałek
9:00-9:30
poniedziałek
9:30-10:00

piątek
12:00-12:30
poniedziałek
10:00-10:30

piątek
12:30-13:00
poniedziałek
10:30-11:00

piątek
13:00-13:30
poniedziałek
11:00-11:30

piątek
13:30-14:00
poniedziałek
11:30-12:00

piątek
14:00-14:30
Tańce wtorek
9:00-9:20
wtorek
9:20-9:40
wtorek
9:40-10:00
wtorek
10:00-10:30
wtorek
10:30-11:00
wtorek
11:00-11:30
Rytmika czwartek
9:00-9:30
czwartek
10:30-11:00
czwartek
9:30-10:00
czwartek
11:30-12:00
czwartek
10:00-10:30
czwartek
11:00-11:30
Metoda DobregoStartu piątek
10.00-10.30 (co drugi tydzień)
piątek
10.30-11.00 (Co drugi tydzień)
piątek
11:00-11:30 (Co drugi tydzień)
piątek
11:30-12:10 (Co drugi tydzień)
piątek
12:10-12:50 (Co drugi tydzień)
-
Logopeda piątek
10.00-10.30 (co drugi tydzień)
piątek
10:30-11:00 (Co drugi tydzień)
piątek
11:00-11:30 (Co drugi tydzień)
piątek
11:30-12:00 (Co drugi tydzień)
piątek
12:00-12:30 (Co drugi tydzień)
piątek
12:30-13:00 (Co drugi tydzień)
Zajęciachemiczne poniedziałek
9.00- 9.40
poniedziałek
10:30-11:10
poniedziałek
9:45-10:25
poniedziałek
9:00-9:40
poniedziałek
9:50-10:30
poniedziałek
10.30 – 11.15
Gimnastyka wtorek
8.00 – 8.15
wtorek
10.10 – 10.30
wtorek
8.50 – 9.10
wtorek
9.10 – 9.40
wtorek
9.40 – 10.10
wtorek
8.15 – 8.45
Religia - - - - - poniedziałek
13:00-14:00

 

  • Psycholog- zajęcia indywidualne piątek
    od 12:00.
  • Piłka nożna dodatkowa- czwartki od 12:00-15:00.