Metody nauczania języka angielskiego

Dzieci w wieku przedszkolnym są w stanie niezwykle szybko przyswoić język obcy, ponieważ nauka oparta jest głównie na zabawie. Prowadząc zajęcia z języka angielskiego w grupie przedszkolnej stosujemy różnorodne aktywności i metody, które ułatwiają przyswajanie wiedzy dzieciom.

Total Physical Response (Metoda reagowania całym ciałem)

Oparta na wywołaniu reakcji motorycznej dziecka na polecenia nauczyciela (odpowiada na jego potrzebę ruchu). Rozwija umiejętność słuchania i rozumienia. Metoda jest doskonała podczas pracy z przedszkolakami, uatrakcyjnia zajęcia, pobudza pamięć motoryczną, nie dopuszcza do głosu uczucia znużenia i utraty koncentracji, jakie są częstymi reakcjami na statyczne zadania w ławeczce.

Klasycznym przykładem metody TPR jest wprowadzanie nowego słownictwa połączone z ruchowym naśladownictwem. Najpopularniejsze są piosenki połączone z gestykulacją lub ilustrowane ruchem rymowanki. Mali uczniowie wykonują gesty naśladując lub podążając za nauczycielem, który wydaje polecenia lub zadaje pytania.

Podejście multisensoryczne

Dzieci odbierają świat wszystkimi zmysłami. Warto tę cechę wykorzystać w nauce języka obcego Metoda multisensoryczna zapewnia „żywiołowość” zajęć, możliwość ruchu i aktywności, która tak potrzebna jest dzieciom w tym okresie. Opiera się na możliwości aktywnego reagowania na polecenia nauczyciela i czynnego udziału w zajęciach.

Stymulując zmysły, wykorzystujemy muzykę, dźwięki, obrazy, ruch, dajemy dzieciom możliwość reagowania na polecenia całym ciałem (zgodnie także z inną metodą – Total Physical Response). Znaczy to, że nauczyciel zamiast pytać ucznia „Powiedz mi, czy jesteś szczęśliwy?” prosi go, by podskoczył i klasnął, jeśli czuje się dziś szczęśliwy i zadowolony.

Podejście multisensoryczne nastawione jest na gry i zabawy związane ze zmysłami, polega na nauce opartej na aktywności, zaspokajając w ten sposób potrzebę ruchu i częstych zmian wykonywanych zadań. Rozwija także wyobraźnię dziecka i zachęca je do poznawania świata.

Metoda naturalna

U dzieci w wieku przedszkolnym proces uczenia się języka obcego jest bardzo bliski procesowi przyswajania języka ojczystego – różnica tkwi w nieregularnym i krótszym czasie obcowania z językiem obcym. Metoda naturalna zakłada naśladowanie naturalnego procesu przyswajania języka. Zakłada ona, że dzieci samodzielnie rozpoznają znaczenie wypowiedzi nauczyciela na podstawie kontekstu (mowy ciała, gestu, mimiki, ilustracji, sytuacji itp.) i w konsekwencji lepiej ją zapamiętają.