Gwiazdki

STYCZEŃ 2018

Tydzień I  - Krąg tematyczny: W świecie baśni. 
W pierwszym tygodniu dzieci będą:

 • Słuchać i omawiać opowiadanie L. Łącz Czarownica i cukierki
 • Rozwijać umiejętność liczenia w zakresie trzech
 • Słuchać wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • Odpowiadać na pytania dotyczące utworów
 • Oglądać i omawiać ilustrację w utworach literackich
 • Rozwijać umiejętności wokalne przy piosence Krasnoludki
 • Rozwijać sprawność manualną wykonując prace plastyczne (smok z rolki papieru toaletowego)
 • Słuchać opowiadania o Czerwonym kapturku oraz wcielać się w role bohaterów
 • Słuchać wiersza B. Lewandowskiej Wesoły królik

Tydzień II - Krąg tematyczny: Dokarmiamy ptaki.
W drugim tygodniu dzieci będą:

 • Słuchać i odpowiadać na pytania dotyczące opowiadania B. Formy Maciuś i ptaki
 • Poznawać przyrodę ( jak zwierzęta radzą sobie w trudnych, zimowych warunkach)
 • Nazywać ptaki odwiedzające karmnik Spotkanie w karmniku
 • Słuchać piosenki Głodny wróbelek
 • Rozpoznawać zwierzęta po śladach na śniegu
 • Posługiwać się liczebnikami porządkowymi w zakresie trzech
 • Rozwijać sprawność manualną przy wykonywaniu obrazka karmnika z wróbelkami
 • Słuchać i odpowiadać na pytania dotyczące wiersza W. Domaradzkiego Ptaki i dzieci

Tydzień III - Krąg tematyczny: Moja babcia i mój dziadek.
W trzecim tygodniu dzieci będą:

 • Nazywać członków swojej rodziny bliższej i dalszej
 • Uczyć się wiersza B. Szelągowskiej Dziadkowie
 • Wykonywać papierowe kwiaty (zabawa matematyczna)
 • Uczyć się piosenki Walczyk dla babci i dziadka
 • Wykonywać zaproszenia i upominki dla babci i dziadka
 • Uczyć się piosenki o babci i dziadku
 • Malować portrety swoich dziadków 

Tydzień IV - Krąg tematyczny: Tygodnie feryjne.
W trzecim tygodniu dzieci będą:

 • Realizować treści utrwalające nazewnictwo kolorów i liczenia w zakresie trzech
 • Uczyć się dzielić nazwy wyrazów na sylaby
 • Rozwiązywać zagadki dotyczące zabawek (rozwijanie myślenia)
 • Rozwijać orientacje przestrzenną (zabawa gdzie schowała się lalka?)
 • Uczyć się przeciwieństw
 • Określać czym różnią się przedstawione obrazki (wypowiedzi dzieci)
 • Rozpoznawać dźwięki różnych przedmiotów (zagadki słuchowe)
 • Słuchać i omawiać różne baśni
 • Rozwijać spostrzegawczość wzrokową poprzez zabawę dydaktyczną Czego brakuje?
 • Wykonywać różne prace plastyczne