Bąbelki

Maj 2018

Tydzień I – Krąg tematyczny: Wszystko może być muzyką.
W pierwszym tygodniu dzieci:

 • nauczą się prostych piosenek fragmentami, metodą ze słuchu,
 • poznają wygląd instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechot¬ki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposób gry na nich,
 • uczestniczyć będą w zabawach rytmicznych, ruchowych,
 • rozpoznawać będą wybrane instrumenty po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie,
 • wysłuchają i nauczą się piosenki pt.: „Śpiewaj tak jak on”,
 • rozwiną sprawność manualną.

Tydzień II – Krąg tematyczny: Moja miejscowość, mój dom.
W drugim tygodniu dzieci:

 • poznają swoją miejscowość, poznają jej historię, ważniejsze instytucje, zabytki,
 • określą swoje miejsce zamieszkania (miasto, wieś),
 • poznają ważniejsze regiony naszego kraju, znajdujące się tam bogactwa naturalne,
 • podawać będą nazwę naszego kraju, symbole narodowe: godło, flaga, hymn,
 • poznają stolicę Polski – Warszawę, jej herb oraz ważniejsze miejsca,
 • rozwiną sprawność manualną,
 • wysłuchają opowiadania W. Chotomskiej „Wars i Sawa”.

Tydzień III – Krąg tematyczny: Wiosna na łące.
W trzecim tygodniu dzieci:

 • obserwować będą w sposób bezpośredni zmiany zachodzące w przyrodzie,
 • oglądać będą kwitnące rośliny, zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno,
 • poznają wybrane owady: np. pszczoły, mrówki,
 • rozwiną umiejętność liczenia,
 • rozwiną sprawność manualną,
 • wysłuchają opowiadania J. Korczakowskiej „Dziwne zielone”.

Tydzień IV – Krąg tematyczny: Moi rodzice.
W czwartym tygodniu dzieci:

 • określą czynności domowe wykonywane przez poszczególnych członków rodziny,
 • podzielą się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu,
 • wysłuchają opowiadania R. Piątkowskiej „Zapach mamy”,
 • poznają oraz nauczą się piosenki pt.: „Dla Ciebie mamo”,
 • wysłuchają wiersz I. Landau „Wiersz dla mamy”,
 • wysłuchają wiersz L. Mariańskiej „Jak rysować tatę”,
 • rozwiną sprawność manualną.