Bąbelki

PAŹDZIERNIK 2017

Tydzień I  - Krąg tematyczny: Jesień w sadzie.
W pierwszym tygodniu dzieci będą:

 • poznają znaczenie słowa sad,
 • poznają owoce, które rosną w sadzie, rozpoznanie ich po wyglądzie, kształcie i smaku,
 • poznają drzewa owocowe,
 • wysłuchają wiersz pt.: „Smaczne śliwki i jabłuszka”,
 • dostrzegą rytmiczną organizację w przestrzeni,
 • nauczą się piosenki pt.: „Jesień”,
 • rozwiną umiejętności wycinania.

Tydzień II - Krąg tematyczny: Dary ogrodu.
W drugim tygodniu dzieci będą:

 • poznają wybrane warzywa, rozpoznanie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu,
 • poznają przetwory z owoców i warzyw,
 • rozwiną umiejętności liczenia,
 • będą kształtować poczucie rytmu,
 • rozwiną sprawność manualną,
 • poznają historyjkę obrazkową o wróbelku Elemelku.

Tydzień III - Krąg tematyczny: Nasze rodziny.
W trzecim tygodniu dzieci będą:

 • podają imiona swoich rodziców,
 • będą nazywać członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, wujek, babcia, dziadek,
 • podają informację, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują,
 • opisują wygląd rodziców,
 • rozwiną orientację przestrzenną,
 • nauczą się piosenki pt.: Kołysanka lalki,
 • zwrócą uwagę na uchwycenie ważniejszych cech wyglądu – Portret mamy i taty,
 • rozpoznają i nazywają wybrane zawody,
 • określają co robią osoby wykonujące dany zawód.

Tydzień IV - Krąg tematyczny: Domowi ulubieńcy.
W czwartym tygodniu dzieci będą:

 • poznają zasady dbania o zwierzęta hodowane w domu,
 • nazywają dorosłe i młode zwierzęta,
 • naśladują sposoby poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosy,
 • wysłuchają opowiadanie H. Bechlerowej O kotku, który szukał czarnego mleka,
 • odpowiadają na pytania dotyczące opowiadania,
 • rozwiną umiejętności klasyfikowania,
 • poznają historyjkę obrazkową o piesku wyrzuconym z samochodu,
 • rozwiną sprawność manualną,
 • układają z pomocą nauczyciela zdrobnień i zgrubień do słów: kot, pies,
 • wysłuchają wiersz L. Łącz Przyjaźń ze schroniska,
 • odpowiadają na pytania dotyczące wiersza.