Sówki

PAŹDZIERNIK 2017

Tydzień I  - Krąg tematyczny: Jesień w sadzie.
W pierwszym tygodniu dzieci będą:

 • rozpoznawać wybrane owoce oraz nazywa drzewa owocowe
 • rozpoznawać literę o: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • rozpoznawać drzewa owocowe po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad
 • nazywać przetwory z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); poznawać wybrane owoce egzotyczne
 • liczyć w zakresie sześciu
 • łączyć ze sobą różne elementy w celu utworzenia jednej całości
 • zapoznawać z wyglądem sklepu z owocami
 • rozwijać umiejętność malowania 
 • rozpoznawać i nazywać cyfry: 1, 2
 • wykonywać sałatkę owocową
 • stosować liczbę pojedynczą i mnogą
 • stosować nazwę owoce egzotyczne

Tydzień II - Krąg tematyczny: Jesień na działce.
W drugim tygodniu dzieci będą:

 • wnikliwie obserwować otoczenie podczas wycieczki; rozpoznawać i nazywać owoce 
 • odpowiadać na pytania dotyczące historyjki
 • rozpoznawać i nazywać literę a: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • znać pory dnia; opowiadać historyjkę z uwzględnieniem kolejności zdarzeń
 • śpiewać piosenkę i  rytmicznie klaskać
 • rozpoznawać i nazywać cyfry: 1, 2, 3
 • wypowiadać się na temat treści opowiadania podejmować zaproponowane działania, analizować, wyciągać wnioski
 • powtarzać rymowankę za nauczycielem i naśladować czynności, o których jest w niej mowa.
 • liczyć obrazki  warzyw każdego rodzaju. Zaznaczać ich liczby kropkami na obrazkach odpowiednich koszyków
 • słuchać opowiadania I. R. Salach Jesienne opowiadanie.
 • bawić się w  zabawy badawcze Co kryje w sobie ziemniak?
 • rysować na mące ziemniaczanej.
 • bawiły się w zabawa Rymujemy.
 • różnicować owoce i warzywa – łączyć obrazki owoców ze zdjęciem sadu, a warzyw – ze zdjęciem ogrodu warzywnego

Tydzień III - Krąg tematyczny: Nasze rodziny.
W trzecim tygodniu dzieci będą:

 • wypowiadać się na określony temat rozpoznawać i nazywać literę m: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • wymieniać członków swojej rodziny
 • wykonywać ćwiczenia artykulacyjne rozwijające aparat mowy
 • segregować przedmioty według określonych cech i układać je zgodnie z zaproponowanym rytmem
 • interpretować muzykę ruchem
 • rozpoznawać wybrane zawody; wypowiadać się na temat pracy zawodowej swoich rodziców lub innych członków rodziny
 • podawać przykład pozytywnych i negatywnych wpływów wiatru na środowisko przyrodnicze
 • oglądać obrazek przedstawiającego rodzinę. Czytać z nauczycielem rozpoczętych zdań; dopowiadać, co ma mama, co ma tata, a co – Lenka, a potem rysowanie tego
 • brały udział w zabawa dydaktyczna Rodzinne przyjęcie.
 • zapoznawać się z figurą geometryczną – kwadratem.
 • brały udział w zabawy paluszkowe z wykorzystaniem rymowanek.
 • rysować w dymkach tego, o czym marzy mama i tego, o czym marzy tata. Rysowanie na dole strony tego, czym marzy dziecko.

Tydzień IV - Krąg tematyczny: Nasi domowi ulubieńcy.
W czwartym tygodniu dzieci będą:

 • rozpoznawać i nazywać literę e: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • mówić wyraźnie
 • wypowiadać się na temat psich zwyczajów wypełniać ograniczoną konturem powierzchnię ścinkami wełny
 • reagować ruchem na zmianę wysokości dźwięków określać liczebność danego zbioru
 • łączyć ze sobą różne elementy według własnych pomysłów rozpoznawać i nazywać cyfry: 1,2, 3, 4
 • brały udział w zabawie rozwijającej spostrzegawczość – Zwierzęta cudaki.
 • nazywać zwierzęta, które są na zdjęciach. Podkreślać zdjęcia tych samych zwierząt, powtarzających się po obu stronach kartki
 • uczestniczyły w ćwiczeniu logorytmicznym z wykorzystaniem rymowanki Moje zwierzątka.
 • określać pierwszej głoski i pierwszej sylaby w nazwach zwierząt, które są na zdjęciach.
 • w pierwszym szeregu – łączyć pierwsze sylaby z nazw zdjęć. Określać, jakie słowo powstało; rysować danego zwierzątka. W drugim szeregu – łączyć pierwsze głoski z nazw zdjęć. Określać, jakie słowo powstało; rysować dane zwierzątko 
 • wypowiadać się na podstawie obrazków na temat Jak pies pomaga ludziom
 • brały udział w Zabawie Rysujemy wspólnie.