Sówki

Czerwiec 2018

Tydzień I - Krąg tematyczny: Dziecięce przyjaźnie
W pierwszym tygodniu Czerwca dzieci będą:

 • uważnie słuchać wiersza i wypowiadać się na temat jego treści
 • śpiewać piosenkę i tworzyć do niej akompaniament na instrumentach perkusyjnych
 • czytać wyrazy
 • wypowiadać się na temat wysłuchanego opowiadania, wymieniać cechy przyjaciela
 • wykonywać prezent dla przyjaciela, ozdabiając go według własnych pomysłów
 • prawidłowo posługiwać się liczebnikami – głównymi i porządkowymi; tworzyć zbiory według określonej cechy
 • reagować określonym ruchem na polecenia nauczyciela
 • dzielić nazwy obrazków na głoski
 • przekształcać narysowaną linię według własnego pomysłu
 • odróżniać kulę od koła
 • bawić się z innymi

Tydzień II - Krąg tematyczny: Na naszym podwórku
W drugim tygodniu Czerwca dzieci będą:

 • rysować w umowny sposób plan swojego podwórka
 • uczestniczyć w ćwiczeniach ruchowych
 • śpiewać piosenkę
 • wymieniać wybrane właściwości piasku i gliny
 • dodawać i odejmować w zakresie 10
 • wypowiadać się na temat opowiadania
 • uczestniczyć w ćwiczeniach ruchowych opowiadać historyjki przedstawione na obrazkach
 • malować swój wymarzony plac zabaw
 • bezpiecznie bawić się na placu zabaw

Tydzień III - Krąg tematyczny: Nadszedł czas wakacji
W trzecim tygodniu Czerwca dzieci będą:

 • wymieniać nazwy przedmiotów potrzebnych podczas wakacyjnych wędrówek
 • uczestniczyć w ćwiczeniach ruchowych
 • rozpoznawać i nazywać różne pojazdy
 • wykonywać z kartonu latającą rybkę
 • prawidłowo przeliczać elementy; dodawać i odejmować na konkretach
 • ozdabiać sylwetę parasola plażowego według własnego pomysłu
 • wypowiadać się na temat zamków, ich zwiedzania
 • ilustrować piosenkę ruchem
 • uczestniczyć w montażu słowno-muzycznym