Sówki

Marzec 2018

Tydzień I - Krąg tematyczny: Zwierzęta na świecie
W pierwszym tygodniu Marca dzieci będą:

 • rozpoznawać i nazywać wybrane zwierzęta
 • uczestniczyć w ćwiczeniach fizycznych
 • rozpoznawać i nazywać literę z
 • rozpoznawać i nazywać wybrane zwierzęta
 • liczyć na zbiorach zastępczych
 • rozpoznawać i nazywać osła
 • korzystać w pracy z kilku technik plastycznych
 • improwizować wokalnie
 • uczestniczyć w ćwiczeniach
 • rozpoznawać cyfrę 9

Tydzień II - Krąg tematyczny: Czy żyły dinozaury?
W drugim tygodniu Marca dzieci będą:

 • wypowiadać się na temat wiersza
 • uczestniczyć w ćwiczeniach metodą Labana
 • rozpoznawać i nazywać literę u: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • pokazywać ręką kierunek linii melodycznej
 • wykonywać wycinankę, korzystając z różnych materiałów
 • liczyć w zakresie 8
 • wykonywać prawidłowo ćwiczenia
 • wypowiadać się na dany temat
 • wykonywać wydzierankę z gazety połączoną z rysunkiem
 • dodawać i odejmować w zakresie 9
 • wypowiadać się na temat powstania węgla kamiennego
 • wymieniać wybrane właściwości fizyczne węgla kamiennego i soli kamiennej

Tydzień III - Krąg tematyczny: Nadchodzi wiosna
W trzecim tygodniu Marca dzieci będą:

 • recytować wiersz
 • uczestniczyć w ćwiczeniach
 • rozpoznawać i nazywać literę c: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • zaznaczać w kalendarzu pogody elementy charakterystyczne dla danego dnia
 • liczyć w zakresie 9
 • wymieniać oznaki zbliżającej się wiosny
 • wykonywać rysunek uzupełniony wycinanką
 • śpiewać piosenkę
 • sprawnie wykonywać ćwiczenia
 • rozpoznawać i nazywać liczbę 10
 • wypowiadać się na temat zachowania bohaterki opowiadania
 • uczestniczyć w sprzątaniu placu przedszkolnego

Tydzień IV - Krąg tematyczny: Nadeszła wiosna
W czwartym tygodniu Marca dzieci będą: 

 • wypowiadać się na temat powrotu ptaków
 • wykonywać wyklejankę
 • prawidłowo rozwiązywać kwiz
 • śpiewać piosenkę
 • uczestniczyć w ćwiczeniach dodawać i odejmować w zakresie 9
 • rozpoznawać i nazywać literę ł: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • wymieniać etapy rozwoju motyla
 • aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach
 • mierzyć pojemność różnych naczyń za pomocą tej samej miarki
 • wypowiadać się na temat pszczół
 • wykonywać papierową pszczółkę z rolki po papierze toaletowym