Sówki

GRUDZIEŃ 2017

Tydzień I  - Krąg tematyczny: Co robić w tak smutny czas 
W pierwszym tygodniu dzieci będą:

 • wypowiadać się na temat słodkich potraw
 • wymyślać prostą potrawę (z wykorzystaniem obrazków)
 • rozpoznawać i nazywać  literę l
 • wiedziały, co rozpuszcza się w wodzie
 • aktywnie ćwiczyć
 • liczyć w zakresie 7
 • poruszać się rytmicznie przy piosence
 • segregować figury według wielkości
 • dzielić nazwy na sylaby i na głoski
 • okazywać uczucia mimiką twarzy
 • wykonywać formę przestrzenną cudaczka rozśmieszaczka

Tydzień II - Krąg tematyczny: Nadeszła zima.
W drugim tygodniu dzieci będą:

 • wymieniać oznaki zimy
 • wymieniać wybrane właściwości fizyczne śniegu
 • rozpoznawać i nazywać literę y: małą, drukowaną i pisaną
 • wskazywać kierunki w odniesieniu do siebie
 • uczestniczyć w ćwiczeniach z nietypowymi materiałami
 • dzielić słowa na głoski
 • bawić się na śniegu
 • interpretować poznany utwór własnymi słowami
 • modelować wymyślone kształty
 • rozpoznawać i nazywać cyfrę 0
 • śpiewać piosenkę
 • wymieniać nazwy wybranych drzew iglastych: sosna, jodła, świerk, modrzew

Tydzień III - Krąg tematyczny: Poznajemy przyrodę - zima.
W trzecim tygodniu dzieci będą:

 • wybierać pierwsze oznaki zimy 
 • wycinać proste elementy koła
 • Akompaniować  do piosenki na grzechotce
 • odpowiadać na pytania dotyczące wiersza 
 • wycinać elementy papierowej choinki
 • śpiewać piosenkę świąteczną
 • dostrzegać rytm i go kontynuuje 
 • wypowiadać się na temat zabaw zimowych
 • wykonywać pracę korzystając z nietypowych materiałów 
 • dzielić nazwy obrazków na sylaby
 • wypowiadać się na temat lodowych sopli 

Tydzień IV - Krąg tematyczny: Poznajemy przyrodę - zima.
W czwartym tygodniu dzieci będą:

 • wymieniać tradycje świąteczne
 • tworzyć zbiory, uwzględniając jedną cechę
 • rozpoznawać  i nazywać literę r: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • omawiać wygląd świątecznego stołu i mówić, co powinno się na nim znaleźć
 • tworzyć własną kompozycję  z wyciętych elementów
 • podawać swój adres
 • wspólnie z innymi dziećmi ubierać choinkę
 • śpiewać piosenkę
 • wykonywać ćwiczenia z plastikowymi kręglami
 • rozpoznawać cyfrę 6
 • wykonywać upominek świąteczny dla rodziców
 • robić ciasteczka