Rybki

PAŹDZIERNIK 2017

Tydzień I  - Krąg tematyczny: Jesień w sadzie
W pierwszym tygodniu dzieci będą:

 • Segregowanie owoców przyniesionych przez nauczyciela i dzieci do koszyków, według rodzajów.
 • Oglądanie rozkrojonych owoców: gruszki, jabłka i śliwki.
 • Słuchanie przez dzieci opowiadań, wierszy oraz wspólna analiza tekstów
 • Wskazywanie obrazków dużych owoców. Rozwijanie przez dzieci zdolności matematycznych poprzez liczenie ich.
 • Pokazywanie ich liczby na palcach. Potem wskazywanie obrazków małych owoców. Liczenie ich. Pokazywanie ich liczby na palcach.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych poprzez uczenie się oraz słuchanie piosenki Zabawa w sadzie.
 • Dzieci będą uczestniczyć w wielu zabawach ruchowych.
 • Owoce są smaczne i zdrowe – ćwiczenia w doskonaleniu umiejętności liczenia.
 • Oglądanie przyrządów na placu przedszkolnym. Pokaz bezpiecznego korzystania z nich.
 • Wyjścia na spacery, plac zabaw.
 • Dzieci nauczą się rozpoznawać jesienne owoce po smaku.
 • Dzieci poznają zabawę Pociąg z owocami.
 • Nauka piosenki Zabawy w sadzie oraz późniejsze zabawy przy niej.
 • Nauka rymowanki Wpadła gruszka.
 • Słuchanie opowiadania I.R. Salach Co lubi jeść Zosia.
 • Tworzenie kompozycji z pokrojonych owoców. Nazywanie ich. Zjadanie swoich kompozycji.

Tydzień II - Krąg tematyczny: Kolorowe warzywa.
W drugim tygodniu dzieci będą:

 • Dzieci w tym tygodniu poznają wybrane warzywa, nauczą się nazywania ich oraz rozróżniania za pomocą zmysłów wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
 • Segregowanie warzyw do koszyków według wybranych kategorii.
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Warzywa, a następnie wspólna analiza wiersza.
 • Dzieci spróbują rozpoznawać warzywa na podstawie ich opisu podanego przez nauczyciela.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia prostych kolekcji poprzez dobieranie ulubionych warzyw.
 • Wykonywanie kart pracy.
 • Dzieci będą rozwijać zdolności plastyczne poprzez wykonywanie różnymi technikami prac plastycznych.
 • Ćwiczenie sylabowania nazw poznanych warzyw.
 • Ćwiczenia graficzne Koszyk na warzywa.
 • Dzieci będą łączyć liniami fragmenty obrazków takich samych warzyw.
 • Spacery w pobliżu przedszkola.
 • Zabawy na placu przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych poprzez poznawanie nowych piosenek.

Tydzień III - Krąg tematyczny: Nasze rodziny.
W trzecim tygodniu dzieci będą:

 • Oglądanie obrazka rodziny Lenki: mamy, taty, babci Ani i dziadka Leszka, babci Wiesi i dziadka Adama oraz Lalusia.
 • Rozmowy indywidualne z dziećmi na temat ich rodzin.
 • Nauka prostej rymowanki.
 • Teatrzyk sylwet na podstawie utworu B. Szelągowskiej Przyjaciele.
 • Ćwiczenia oddechowe –Baloniki.
 • Wspólne oglądanie zdjęć przyniesionych przez dzieci i opowiadanie o swoich bliskich.
 • Zabawy na placu przedszkolnym.
 • Zabawy orientacyjno- porządkowe.
 • Ćwiczenia logopedyczne, rozwijanie mowy.
 • Rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonanie tematycznej pracy plastycznej.
 • Ćwiczenia w liczeniu.
 • Liczne zabawy ruchowe i zabawy przy piosenkach.
 • Zabawy konstrukcyjne – budowanie z klocków.
 • Oglądanie obrazków. Opowiadanie o tym, co lubi robić Laluś z mama, tatą, babcią i dziadkiem Lenki.
 • Wykonywanie kart pracy.
 • Spacery w pobliżu przedszkola.
 • Moja rodzina – rysunek ludzkiej postaci.

Tydzień IV - Krąg tematyczny: Domowi ulubieńcy.
W czwartym tygodniu dzieci będą:

 • Słuchanie piosenki Kotek Puszek.
 • Kończenie rymowanek.
 • Zabawy orientacyjno-porządkowe.
 • Słuchanie wiersza I.R. Salach Idzie kotek.
 • Zabawa w naśladowanie różnych domowych zwierzątek.
 • Zabawa bieżna Kot i myszki.
 • Zabawy kotków. Kotki i kokardki – ćwiczenia matematyczne.
 • Dowolny taniec przy piosence Kotek Puszek.
 • Spacery w pobliżu przedszkola.
 • Zabawa Który kotek miauczy?
 • Nauka piosenki Kotek Puszek.
 • Rozwijanie zdolności manualnych poprzez wykonanie tematycznej pracy plastycznej.
 • Rozwijanie mowy.
 • Zabawy na przedszkolnym placu zabaw.
 • Zabawy piesków.
 • Nauka II zwrotki piosenki Kotek Puszek.
 • Wyklejanie rysunku psa – jamnika.
 • Układanie kształtu budy dla psa z papierowych figur geometrycznych.
 • Nauka rymowanki.
 • Słuchanie opowiadania A. Świrszczyńskiej Pimpuś oraz wspólna analiza tekstu.
 • Śpiewanie piosenki Kotek Puszek głosem kota.
 • Rozmowy indywidualne na temat innych zwierząt hodowanych w domu.