Pszczółki

Czerwiec 2017


I tydzień - Krąg tematyczny: Święto dzieci
W tym tygodniu dzieci będą:

 • rozwijać mowę odpowiadając na pytania dotyczące wysłuchanego opowiadania
 • utrwalać nazwy kolorów
 • ćwiczyć umiejętność rozpoznawania, w którym zbiorze jest mniej/więcej zabawek
 • rozwijać umiejętność szeregowania
 • uczestniczyć w zabawach rytmicznych
 • wykonywać prace plastyczną
 • reagować odpowiednim ruchem na zmiany tempa utworu
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach z koleżankami oraz kolegami z grupy
 • spacerować w pobliżu przedszkola
 • rozwijać orientację przestrzenną
 • organizować zabawy wspólnie z rówieśnikami w kącikach zainteresowań
 • uczestniczyć w wielu zabawach organizowanych na świeżym powietrzu
 • uczestniczyć w wielu zabawach ruchowych
 • poznawać rośliny i ich potrzeby, aby się prawidłowo rozwijały
 • rozwijać zdolności manualne
 • rozwijać umiejętności wokalne ucząc się nowych piosenek
 • wykonywać karty pracy

II tydzień - Krąg tematyczny: Moje podwórko
W tym tygodniu dzieci będą:

 • rozwijać umiejętności liczenia
 • kształtować poczucie rytmu
 • wypowiadać się na temat otoczenia wokół swojego miejsca zamieszkania
 • organizować zabawy wspólnie z rówieśnikami w kącikach zainteresowań
 • uczestniczyć w wielu zabawach ruchowych
 • ćwiczyć zdolności manualne
 • rozwiązywać zagadki
 • spacerować w pobliżu przedszkola
 • rozwijać umiejętności wokalne
 • recytować wiersz
 • wykonywać pracę plastyczną
 • uczestniczyć w zabawach rytmicznych
 • uczyć się krótkich rymowanek
 • integrować z dziećmi z grup młodszych oraz starszych

III tydzień - Krąg tematyczny: Nadchodzą wakacje
W tym tygodniu dzieci będą:

 • poznawać różne środki transportu i nazywać je
 • rozwijać umiejętności liczenia
 • rozmawiać na temat, co można robić w wakacje
 • spacerować w pobliżu przedszkola
 • organizować zabawy wspólnie z rówieśnikami w kącikach zainteresowań
 • poznawać zasady bezpieczeństwa podczas zabaw nad morzem/jeziorem
 • poruszać się rytmicznie przy muzyce
 • rozwijać umiejętności wokalne
 • ćwiczyć rysowanie po śladzie
 • wykonywać pracę plastyczną
 • rozwijać sprawności manualne
 • uczestniczyć w zabawach rytmicznych
 • uczestniczyć w wielu zabawach ruchowych