Mrówki

Czerwiec 2018

I tydzień Krąg tematyczny: Taki sam, ale inny.
W tym tygodniu dzieci będą:

 • poznawać ludzi różnych ras, określać miejsce ich zamieszkania oraz warunki klimatyczne w jakich żyją
 • poznawać zwyczaje ludzi rożnych ras ubiór, mieszkanie
 • zwracać uwagę na zabawy dzieci różnych stron świata
 • rozmawiać na temat równości praw wszystkich ludzi
 • rozwijać mowę odpowiadając na pytania dotyczące wysłuchanego opowiadania
 • rozwijać orientację przestrzenną oraz umiejętność liczenia
 • rozwijać sprawność manualną
 • wykonywać prace plastyczną
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach z koleżankami oraz kolegami z grupy
 • rozwijać zdolności manualne
 • rozwijać umiejętności wokalne ucząc się nowych piosenek

II tydzień Krąg tematyczny: Na moim podwórku
W tym tygodniu dzieci będą:

 • poznawać konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania zakazów
 • poznawać sytuacje zagrażające bezpieczeństwu tj. bawienie się w miejscach niedozwolonych, zabaw z różnymi źródłami ognia, zbliżania się do nieznanych zwierząt itp.
 • rozwijać umiejętności liczenia
 • kształtować poczucie rytmu
 • organizować zabawy wspólnie z rówieśnikami w kącikach zainteresowań
 • dodawać i odejmować w zakresie pięciu
 • uczestniczyć w ćwiczeniach gimnastycznych

III tydzień Krąg tematyczny: Nadchodzą wakacje
W tym tygodniu dzieci będą:

 • rozwijać poczucie przynależności narodowej
 • poznawać ważniejsze regiony Polski oraz znajdujące się tam bogactwa naturalne
 • poznawać wybrane środki transportu lądowego, wodnego, powietrznego
 • rozmawiać na temat właściwego postępowania podczas wakacyjnego odpoczynku
 • rozwijać umiejętność liczenia
 • rozwijać umiejętności wokalne
 • rozmawiać na temat, co można robić w wakacje
 • poznawać zasady bezpieczeństwa podczas zabaw nad morzem/jeziorem
 • ćwiczyć rysowanie po śladzie
 • uczestniczyć w zabawach rytmicznych