Mrówki

Marzec 2018

Pierwszy tydzień marca ( 5-9.03)

KRĄG TEMATYCZNY : POZNAJEMY ZWIERZĘTA

Przewidywane osiągnięcia dziecka :

  • poznaje wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych,
  • poznaje przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie, na łące, w stawie,
  • dostrzega różnice w budowie dzikich zwierząt,
  • wie, co oznacza określenia wyrazów, tj : kwiaty ochronne, zwierzęta pod ochroną,
  • poznaje przedstawicieli ginących gatunków,
  • rozwija umiejętność liczenia,
  • rozwija sprawność manualną,
  • doskonali spostrzegawczość,
  • reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki wysokie i niskie,
  • rozwiązuje tematyczne zagadki,

Drugi tydzień marca ( 12-16.03)

KRĄG TEMATYCZNY : ZWIERZĘTA PREHISTORYCZNE

Przewidywane osiągnięcia dziecka :

  • poznaje wybrane zwierzęta: dinozaury i rośliny występujące w tamtym czasie,
  • rozwijanie sprawności fizycznej,
  • kształtowanie poczucia rytmu,
  • rozwijanie sprawności manualnej,

Trzeci tydzień marca ( 19-23.03)

KRĄG TEMATYCZNY : WIOSNA TUZ-TUZ

Przewidywane osiągnięcia dziecka :

  • obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie przed zblizającą się wiosną,
  • poznaje zwiastuny wiosny,
  • poznaje odgłosy ptaków, umie je rozpoznać,
  • poznaje wiosenne kwiaty, oraz ich budowę, wie jak o nie dbać,
  • wypowiada się na temat tematycznych historyjek obrazkowych,
  • rozwija umiejętność liczenia,
  • rozwija sprawność manualną,
  • doskonali spostrzegawczość,
  • reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki wysokie i niskie,
  • rozwiązuje tematyczne zagadki,

Czwarty tydzień marca ( 26-30.03)

KRĄG TEMATYCZNY : WIELKANOC

Przewidywane osiągnięcia dziecka :

  • poznaje zwyczaje wielkanocne,
  • wie, jak wygląda pisanka, potrafi ją sam wykonać,
  • poznaje, co powinno się znajdować w koszyku wielkanocnym,
  • wspólne pieczenie babki świątecznej,
  • rozwija umiejętność liczenia,
  • rozwija sprawność manualną,
  • doskonali spostrzegawczość,
  • reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki wysokie i niskie,
  • rozwiązuje tematyczne zagadki.

Marzec 2018

Pierwszy tydzień marca ( 5-9.03)

KRĄG TEMATYCZNY : POZNAJEMY ZWIERZĘTA

Przewidywane osiągnięcia dziecka :

  • poznaje wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych,
  • poznaje przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie, na łące, w stawie,
  • dostrzega różnice w budowie dzikich zwierząt,
  • wie, co oznacza określenia wyrazów, tj : kwiaty ochronne, zwierzęta pod ochroną,
  • poznaje przedstawicieli ginących gatunków,
  • rozwija umiejętność liczenia,
  • rozwija sprawność manualną,
  • doskonali spostrzegawczość,
  • reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki wysokie i niskie,
  • rozwiązuje tematyczne zagadki,

Drugi tydzień marca ( 12-16.03)

KRĄG TEMATYCZNY : ZWIERZĘTA PREHISTORYCZNE

Przewidywane osiągnięcia dziecka :

  • poznaje wybrane zwierzęta: dinozaury i rośliny występujące w tamtym czasie,
  • rozwijanie sprawności fizycznej,
  • kształtowanie poczucia rytmu,
  • rozwijanie sprawności manualnej,

Trzeci tydzień marca ( 19-23.03)

KRĄG TEMATYCZNY : WIOSNA TUZ-TUZ

Przewidywane osiągnięcia dziecka :

  • obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie przed zblizającą się wiosną,
  • poznaje zwiastuny wiosny,
  • poznaje odgłosy ptaków, umie je rozpoznać,
  • poznaje wiosenne kwiaty, oraz ich budowę, wie jak o nie dbać,
  • wypowiada się na temat tematycznych historyjek obrazkowych,
  • rozwija umiejętność liczenia,
  • rozwija sprawność manualną,
  • doskonali spostrzegawczość,
  • reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki wysokie i niskie,
  • rozwiązuje tematyczne zagadki,

Czwarty tydzień marca ( 26-30.03)

KRĄG TEMATYCZNY : WIELKANOC

Przewidywane osiągnięcia dziecka :

  • poznaje zwyczaje wielkanocne,
  • wie, jak wygląda pisanka, potrafi ją sam wykonać,
  • poznaje, co powinno się znajdować w koszyku wielkanocnym,
  • wspólne pieczenie babki świątecznej,
  • rozwija umiejętność liczenia,
  • rozwija sprawność manualną,
  • doskonali spostrzegawczość,
  • reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki wysokie i niskie,
  • rozwiązuje tematyczne zagadki.