Motylki

WRZESIEŃ 2017

Tydzień I  - Krąg tematyczny: Nasza grupa.
W pierwszym tygodniu dzieci będą:

 • poznawać imiona i nazwiska dzieci z grupy
 • poznawać swoją salę oraz znajdujące się w niej kąciki zainteresowań
 • wraz z Nauczycielem ustalać Kodeks Przedszkolaka
 • wdrażać się do przestrzegania ustalonych zasad
 • uczyć się Hymnu Mapeciaków
 • wdrażać się do zgodnej zabawy z rówieśnikami
 • zapoznawać się z bohaterami książki i kart pracy
 • rozwijać umiejętności liczenia w zakresie czterech
 • kształtować poczucie rytmu
 • rozwijać sprawność manualną
 • wdrażać się do precyzyjnego i estetycznego wykonywania prac plastycznych
 • rozwijać umiejętność wypowiadania się o sobie i swoich zainteresowaniach
 • pracować nad samodzielnością
 • rozwijać umiejętność stosowania zwrotów grzecznościowych

Tydzień II - Krąg tematyczny: Jestem przedszkolakiem.
W drugim tygodniu dzieci będą:

 • rozwijać mowę i umiejętność wypowiadania się na określony temat
 • rozwijać orientację przestrzenną
 • pracować nad umiejętnościami wokalnymi
 • wykonywać prace plastyczne
 • wykonywać ćwiczenia gimnastyczne 
 • brać udział w zabawach ruchowych
 • doskonalić umiejętność pracy w grupie
 • pracować nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem
 • wdrażać się do uważnego słuchania tekstu czytanego
 • utrwalać słowa Hymnu Mapeciaków
 • opanowywać umiejętność prawidłowego mycia rąk i zębów
 • rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową

Tydzień III - Krąg tematyczny: Uliczne sygnały.
W trzecim tygodniu dzieci będą:

 • poznawać znaczenie sygnalizacji świetlnej
 • uczyć się zasad prawidłowego zachowania się na ulicy i przejściu dla pieszych
 • zaznajamiać się z zasadami ruchu drogowego
 • poznawać wybrane środki transportu wodnego, lądowego, powietrznego
 • uczyć się rozróżniania podstawowych znaków drogowych
 • rozpoznawać i nazywać kolory
 • kształtować poczucie rytmu przy piosence „Będę kierowcą”
 • rozwijać umiejętność prawidłowego trzymania nożyczek i wycinania
 • integrować się z grupą rówieśniczą
 • uczyć się równego traktowania wszystkich dzieci
 • kształtować umiejętność nazywania swoich uczuć

Tydzień IV - Krąg tematyczny: Nadeszła jesień.
W czwartym tygodniu dzieci będą:

 • poznawać charakterystyczne cechy jesieni
 • poznawać dary jesieni
 • rozróżniać rodzaje drzew oraz ich liście i owoce
 • nazywać rośliny i segregować je według rodzajów
 • wdrażać się do dbania o przyrodę
 • obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie
 • poznawać wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych
 • zbierać informacje na temat przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy
 • wdrażać się do prawidłowego wybierania odzieży do panującej pory roku
 • rozwijać sprawność manualną poprzez wykonywanie tematycznych prac plastycznych
 • wdrażać się do słuchania ze zrozumieniem wypowiedzi Nauczyciela
 • uczyć się określania położenia przedmiotów w przestrzeni