Motylki

Marzec 2018

Pierwszy tydzień marca ( 5-9.03)

KRĄG TEMATYCZNY : POZNAJEMY ZWIERZĘTA

Przewidywane osiągnięcia dziecka :

 • poznaje wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych,
 • poznaje przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie, na łące, w stawie,
 • dostrzega różnice w budowie dzikich zwierząt,
 • wie, co oznacza określenia wyrazów, tj : kwiaty ochronne, zwierzęta pod ochroną,
 • poznaje przedstawicieli ginących gatunków,
 • rozwija umiejętność liczenia,
 • rozwija sprawność manualną,
 • doskonali spostrzegawczość,
 • reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki wysokie i niskie,
 • rozwiązuje tematyczne zagadki,

Drugi tydzień marca ( 12-16.03)

KRĄG TEMATYCZNY : ZWIERZĘTA PREHISTORYCZNE

Przewidywane osiągnięcia dziecka :

 • poznaje wybrane zwierzęta: dinozaury i rośliny występujące w tamtym czasie,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie sprawności manualnej,

Trzeci tydzień marca ( 19-23.03)

KRĄG TEMATYCZNY : WIOSNA TUZ-TUZ

Przewidywane osiągnięcia dziecka :

 • obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie przed zblizającą się wiosną,
 • poznaje zwiastuny wiosny,
 • poznaje odgłosy ptaków, umie je rozpoznać,
 • poznaje wiosenne kwiaty, oraz ich budowę, wie jak o nie dbać,
 • wypowiada się na temat tematycznych historyjek obrazkowych,
 • rozwija umiejętność liczenia,
 • rozwija sprawność manualną,
 • doskonali spostrzegawczość,
 • reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki wysokie i niskie,
 • rozwiązuje tematyczne zagadki,

Czwarty tydzień marca ( 26-30.03)

KRĄG TEMATYCZNY : WIELKANOC

Przewidywane osiągnięcia dziecka :

 • poznaje zwyczaje wielkanocne,
 • wie, jak wygląda pisanka, potrafi ją sam wykonać,
 • poznaje, co powinno się znajdować w koszyku wielkanocnym,
 • wspólne pieczenie babki świątecznej,
 • rozwija umiejętność liczenia,
 • rozwija sprawność manualną,
 • doskonali spostrzegawczość,
 • reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki wysokie i niskie,
 • rozwiązuje tematyczne zagadki.