Motylki

GRUDZIEŃ 2017

Tydzień I  - Krąg tematyczny: NA JESIENNY SMUTNY CZAS.
Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • dzieci poznają, co to jest lupa,
 • stymuluje zadania na przedmiotach, które pełnią rolę liczmanów,
 • rozwijanie umiejętności dodawania,
 • dzieli na sylaby wyrazy,
 • rozwija relacje pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji,
 • potrafi klasyfikować,
 • rozmowa na temat Świętego Mikołaja,
 • poznanie zwyczajów związanych z mikołajkami,
 • wspólne strojenie sali w świąteczne ozdoby,
 • przybycie Świętego Mikołaja do przedszkola,
 • rozwiązywanie zagadek słownych,
 • usprawnienie analizy i syntezy wzrokowej,
 • rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonanie tematycznej pracy plastycznej,
 • usprawnienie wypowiadania się na temat danej ilustracji,
 • wykonywanie kart pracy,
 • wykonywanie przez dzieci ćwiczeń gimnastycznych, zabawy ruchowe
 • słuchanie przez dzieci opowiadań i wspólna analiza tekstów,
 • wyjścia na spacery/ zabawy kierowane przez nauczyciela,
 • zabawy orientacyjno- porządkowe

Tydzień II - Krąg tematyczny: NADCHODZI ZIMA.
Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • poznaje pierwsze oznaki zimy,
 • wie, jak zachować się podczas zimy,
 • rozwija orientację przestrzenną,
 • wskazuje i nazywa części ciała,
 • rozróżnia melodię wolną i szybką,
 • rytmicznie dzieli na sylaby,
 • potrafi odróżniać odgłosy wiatru,
 • rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń,
 • dopasowuje ślady na śniegu, do odpowiednich śladów,
 • potrafi klasyfikować,
 • rozwiązywanie zagadek słownych,
 • usprawnienie analizy i syntezy wzrokowej,
 • rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonanie tematycznej pracy plastycznej,
 • usprawnienie wypowiadania się na temat danej ilustracji,
 • wykonywanie kart pracy,
 • wykonywanie przez dzieci ćwiczeń gimnastycznych, zabawy ruchowe
 • słuchanie przez dzieci opowiadań i wspólna analiza tekstów,
 • wyjścia na spacery/ zabawy kierowane przez nauczyciela,
 • zabawy orientacyjno- porządkowe,
 • przygotowuje się do Jasełek i występuje przed rodzicami.

Tydzień III - Krąg tematyczny: ŚWIĘTA TUŻ-TUŻ.
Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • wie, jak wygląda choinka,
 • dostrzega dekoracje świąteczne w najbliższym otoczeniu,
 • nauka piosenki, pt: „ Choinka”,
 • zna przeznaczenie świątecznych kartek,
 • wspólne układanie życzeń świątecznych,
 • wie, co jest charakterystyczne dla Bożego Narodzenia,
 • łączy czynność i jej skutek,
 • rozpoznawanie smaków świąt,
 • wspólna przedszkolna wigilia,
 • klasyfikuje przedmioty z najbliższego otoczenia,
 • wspólne pieczenie świątecznych ciasteczek,
 • rozwiązywanie zagadek słownych,
 • usprawnienie analizy i syntezy wzrokowej,
 • rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonanie tematycznej pracy plastycznej,
 • usprawnienie wypowiadania się na temat danej ilustracji,
 • wykonywanie kart pracy,
 • wykonywanie przez dzieci ćwiczeń gimnastycznych, zabawy ruchowe
 • słuchanie przez dzieci opowiadań i wspólna analiza tekstów,
 • wyjścia na spacery/ zabawy kierowane przez nauczyciela,
 • zabawy orientacyjno- porządkowe