Sikorskiego

PLAN ZAJĘĆ NA CZERWIEC 2017

Tydzień I - Krąg tematyczny: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści.

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • naśladuje w zabawie dzikie zwierzęta,
 • wie jak wygląda dżungla, czym się różni od lasu, pola, łąki,
 • poszerza wiedzę o naturze,
 • rozpoznaje odgłosy zwierząt egzotycznych,
 • potrafi wyszukać zwierząt, które żyją w dżungli,
 • reaguje właściwie na dany znak w zabawie,
 • poznaje egzotyczne ptaki,
 • ćwiczy prawidłową wymowę,
 • poznaje przedstawicieli dzikich kotów,
 • dostrzega różnice i podobieństwa między gatunkami kotów,
 • poszerza wiedzę o zwierzętach,
 • klasyfikuje zwierzęta według wielkości i długości ciała,
 • poprawnie używa określeń wielkości i długości,
 • wie, co to jest ogród zoologiczny,
 • rozwiązywanie zagadek słownych,
 • usprawnienie analizy i syntezy wzrokowej,
 • rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonanie tematycznej pracy plastycznej,
 • usprawnienie wypowiadania się na temat danej ilustracji,
 • wykonywanie kart pracy,
 • wykonywanie przez dzieci ćwiczeń gimnastycznych, zabawy ruchowe
 • słuchanie przez dzieci opowiadań i wspólna analiza tekstów,
 • wyjścia na spacery/ zabawy kierowane przez nauczyciela,
 • zabawy orientacyjno- porządkowe

Tydzień II - Krąg tematyczny: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • wie, w co spakować rzeczy, wyruszając w podróż,
 • zna i dokładnie nazywa różne rodzaje podróżnych bagaży,
 • wie, co jest potrzebne w podróż i potrafi to rozpoznać,
 • potrafi powiedzieć, gdzie mieszka,
 • zna środk ,transportu, którymi można podróżować,
 • bada dotykiem materiały sypkie: mąka, kasza, piasek,
 • bada siłę i kierunek wiatru,
 • wykorzystuje w zabawie przedmioty z najbliższego otoczenia,
 • wypowiada się na temat kartek pocztowych,
 • wie jak należy się zachowywać latem,
 • rozwiązywanie zagadek słownych,
 • usprawnienie analizy i syntezy wzrokowej,
 • rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonanie tematycznej pracy plastycznej,
 • usprawnienie wypowiadania się na temat danej ilustracji,
 • wykonywanie kart pracy,
 • wykonywanie przez dzieci ćwiczeń gimnastycznych, zabawy ruchowe
 • słuchanie przez dzieci opowiadań i wspólna analiza tekstów,
 • wyjścia na spacery/ zabawy kierowane przez nauczyciela,
 • zabawy orientacyjno- porządkowe

Tydzień III - Krąg tematyczny: Lato! Lato, wita nas!

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • zapoznanie z zasadami konieczności zabezpieczenia się przed silnym słońcem i przegrzaniem,
 • doskonalenie spostrzegawczości, kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozpoznawanie przedmiotów i miejsc, które służą ochronie przed przegrzaniem,
 • dobieranie części garderoby do miejsc letniego wypoczynku,
 • kształtowanie orientacji w przestrzeni,
 • kształtowanie rytmicznego, łagodnego maszerowania przy muzyce,
 • usprawnienie analizy i syntezy wzrokowej,
 • rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonanie tematycznej pracy plastycznej,
 • usprawnienie wypowiadania się na temat danej ilustracji,
 • wykonywanie kart pracy,
 • wykonywanie przez dzieci ćwiczeń gimnastycznych, zabawy ruchowe
 • słuchanie przez dzieci opowiadań i wspólna analiza tekstów,
 • wyjścia na spacery/ zabawy kierowane przez nauczyciela,
 • zabawy orientacyjno- porządkowe,
 • zapoznanie z bezpiecznymi i niebezpiecznymi zabawami / sytuacjami latem,
 • utrwalenie położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie,
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!