MENU

 

Wrzesień - tydzień pierwszy.

Temat tygodnia: W przedszkolu.

 W pierwszym tygodniu września dzieci będą:

- przypominać sobie zasady i obowiązki respektowane w grupie

- wyróżniać i nazywać elementy najbliższego otoczenia

- rozwijać słownik czynny i umiejętność wypowiadania się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa; poszerzać wiedzę na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w placówce;

- utrwalać rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie globalne)

- identyfikować i nazywać emocje

- wskazywać i nazywać kierunki w przestrzeni

- integrować się przez wspólne zabawy ruchowe

- wdrażać się do wzajemnego okazywania uczuć, mówienia o nich, tworzeniu wzajemnych relacji opartych na szacunku i akceptacji

- wykonywać prace plastyczne

- kształtować poczucie rytmu

- rozwijać sprawność manualną

- pracować nad samodzielnością

- rozwijać sprawność fizyczną

 

Wrzesień- tydzień drugi.

Temat tygodnia: Wakacyjne wspomnienia.

W drugim tygodniu września dzieci będą:

- zgodnie uczestniczyć w zabawie dramowej;

- odgadywać obraz przedmiotu wyrażony gestem przez inne dziecko

- rozpoznaje wszystkimi zmysłami (oprócz wzroku) przedmioty związane z latem i nazywać je

- rozwijać umiejętności wokalne

- wykonywać prace plastyczne

- utrwalać określania położenia przedmiotów w przestrzeni

- ćwiczyć analizę i syntezę wzrokową

- łączyć obiekty w zbiory na podstawie 2 i więcej cech

- próbować definiować pojęcia: wady, zalety

- tworzyć kącik wspomnień z wakacji

- rysować brakujące fragmenty ilustracji;

- uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych na świeżym powietrzu

- określać i wskazywać położenie niektórych miejsc na mapie Polski (góry, morze, jezioro);

- odtwarza sekwencję ruchów zgodnie z obrazem graficznym

orientuje się w schemacie ciała

- sprawnie przeliczać w zakresie 1–10;

- rozwijać umiejętność pracy w parach;

- samodzielnie szuka informacji o pojazdach w różnych źródłach

 

Wrzesień - tydzień trzeci.

Temat tygodnia: Jestem bezpieczna, jestem bezpieczny

W trzecim tygodniu września dzieci będą:

- rozpoznawać kształty dotykiem

- dokonywać analizy i syntezy sylabowej słów

- poznawać cyfrę 0, pisać ją samodzielnie i po śladzie

- uczestniczyć w zabawach ruchowych i ruchowo-słuchowych

- tworzyć i rozwiązywać zagadki słowne na podstawie ilustracji

- wypowiadać się na forum grupy

- formułować wypowiedzi na temat bezpiecznego poruszania się po drogach

- poruszać się po sali zgodnie z instrukcją w piosence Światła na skrzyżowaniu

- rozpoznawać i nazywać niektóre znaki drogowe

- rozpoznawać sytuacje bezpieczne i niebezpieczne w ruchu drogowym, nazywa je

- formułować hipotezy badawcze, sprawdzać je i wyciągać wnioski

- samodzielnie i w małych grupkach organizować doświadczenia badawcze

- utrwalać zasady bezpiecznego zachowania na placu zabaw

- formułować zasady bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi osobami

- zauważać konsekwencje łamania zasad bezpieczeństwa

- odtwarzać w zabawie sposób postępowania bohaterów i modyfikować go

- utrwalać adres zamieszkania oraz adres przedszkola

- utrwalać numer alarmowy

- rozpoznawać i nazywać osoby, pojazdy i sprzęty związane ze służbami ratunkowymi

- sprzątać las

- kształtować prawidłowe nawyki oddechowe w czasie mówienia

- rozwijać umiejętność prawidłowego trzymania nożyczek i wycinania

- kształtować umiejętność nazywania swoich uczuć

- rozwijać sprawność manualną poprzez wykonywanie tematycznych prac plastycznych

 

Wrzesień - tydzień czwarty.

Tematyka tygodnia: Dbam o siebie i o środowisko.

W czwartym tygodniu września dzieci będą:

- odróżniać prawą i lewą stronę ciała

- posługiwać się liczebnikami porządkowymi

- poznawać literę O, o

- rozpoznawać dotykiem takie same faktury

- zapisywać wnioski ze swoich doświadczeń w dostępny sposób

- dopasowywać takie same dźwięki

- odpowiadać na pytania dotyczące treści opowiadania

- formułować wypowiedzi dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych;

- prawidłowo identyfikować i nazywać dźwięki z otoczenia

- konstruować tor przeszkód

- rozpoznawać obiekty wieloma zmysłami

- poznać cyfrę 1

- sprawdzać aspekt miarowy szali i chust

- utrwalać informacje o przenoszeniu się wirusów, bakterii i roztoczy

- poznawać sposób, w jaki można oszczędzać wodę

- odpowiadać na pytania dotyczące dbałości o środowisko naturalne

- doskonalić umiejętność wygrywania i przegrywania w grze

- uczestniczyć w zabawach naśladowczych

- utrwalać nazwy kolorów

Kontakt

Przedszkole Niepubliczne
Edukacyjno-Sportowe MAPECIAKI

Przedszkole Dąbka

ul. Płk. Dąbka 8
84-200 Wejherowo

Przedszkole Sucharskiego

ul. Kotłowskiego 2a
84-200 Wejherowo

Żłobek Bolszewo

84-239 Bolszewo
ul.

tel.: +48 506 127 000
e-mail: kontakt@mapeciaki.pl

Napisz do nas!

Powered by BreezingForms
© 2017 Mapeciaki. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookie
Stroną opiekuje się: Webla.pl
Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.