MENU

 

TEMAT TYGODNIA: Czekamy na Mikołaja

 

Temat dnia

Przewidywane osiągnięcia dziecka wraz z odniesieniami do podstawy programowej

PONIEDZIAŁEK

 

Kim jest Święty Mikołaj?

 • próbuje opisać wygląd Świętego Mikołaja
 • wypowiada się na temat tradycji rozdawania prezentów przez Świętego Mikołaja
 • stara się uważnie słuchać
 • nie przerywa wypowiedzi innych 
 • odpowiada na zadawane pytania
 • stara się rozwiązywać zagadki słowne
 • odczuwa przyjemność ze sprawiania radości innym
 • ozdabia pracę plastyczną różnorodnym materiałem z wykorzystaniem kleju
 • aktywnie uczestniczy w organizowanych zabawach i zajęciach ruchowych 

WTOREK

 

List do Mikołaja

 • wypowiada się na temat wyglądu i roli Świętego Mikołaja
 • próbuje tworzyć prace plastyczne na podany temat
 • wypowiada się w formie plastycznej na temat swoich potrzeb i oczekiwań
 • próbuje wycinać nożyczkami
 • doskonali prawidłowe trzymanie nożyczek podczas wycinania
 • rozpoznaje i próbuje nazywać uczucie radości związanej z atmosferą mikołajek
 • odczuwa przyjemność ze sprawiania radości innym
 • wypowiada się na określony temat
 • porównuje wysokość osób i przedmiotów; relacja: wysoki – niski
 • stara się wykonać zadanie zgodnie z poleceniem
 • dostrzega zmiany zachodzące w najbliższym środowisku przyrodniczym związane z porą roku – zimą

ŚRODA

 

Liczymy pierniczki i mikołaje

 • rozpoznaje i nazywa znane mu przedmioty za pomocą zmysłu dotyku
 • porusza się prawidłowo, zachowując równowagę w czasie chodzenia, biegania, podskakiwania
 • próbuje tworzyć prace plastyczne na podany temat techniką malowania pędzlem
 • wypowiada się na temat swoich prac
 • reaguje ruchem i gestami na słowa
 • liczy obiekty w zakresie minimum 3
 • próbuje porównywać liczebność zbiorów i stosować określenie tyle samo
 • odtwarza rytm melodii ruchem
 • słucha uważnie nagrań piosenek
 • potrafi śpiewać piosenki o prostej linii melodycznej
 • bawi się chętnie na powietrzu
 • poznaje właściwości śniegu podczas lepienia kul śniegowych 

CZWARTEK

 

Czapka Mikołaja

 • rozpoznaje i nazywa obiekty kojarzące się z danym dźwiękiem
 • próbuje składać obrazek pocięty na kilka części
 • porusza się na czworakach, wspierając się na całych dłoniach i palcach stóp
 • tworzy proste kompozycje płaskie z gotowych elementów (kół)
 • słucha krótkich opowiadań o treści bliskiej dzieciom
 • dzieli się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu
 • ozdabia według własnego pomysłu pracę plastyczną (szablon) różnorodnym materiałem z wykorzystaniem kleju
 • odtwarza ruchem rytm piosenki
 • próbuje toczyć kule do celu
 • porównuje wielkość kul, stosując określenia: duża – mała 

PIĄTEK

 

Prezent dla Mikołaja

 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez N.
 • porusza się prawidłowo, zachowując równowagę w czasie chodzenia, biegania, podskakiwania
 • w zabawach ruchowych reaguje na umówiony sygnał
 • komponuje według własnego pomysłu pracę plastyczną z gotowych elementów z wykorzystaniem kleju
 • odczuwa satysfakcję z wykonania wspólnej pracy – szalika dla Mikołaja
 • odczuwa przyjemność ze sprawiania radości innym
 • wypowiada się na temat swoich prac
 • chętnie bawi się na powietrzu

 

 

TEMAT TYGODNIA: Teatrzyk przedszkolaka

 

PONIEDZIAŁEK

 

Zimowy pejzaż

 • wypowiada się na temat ilustracji, nazywa wybrane zwierzęta i wskazuje szczegóły
 • aktywnie uczestniczy w zabawach kształtujących prawidłowy oddech
 • dostrzega zmiany zachodzące w najbliższym środowisku przyrodniczym związane z porą roku – zimą
 • wypowiada się na temat elementów zimowej pogody
 • aktywnie uczestniczy w twórczych zajęciach plastycznych
 • rozumie, że zwierzęta, tak jak ludzie, potrzebują do życia pokarmu i wody
 • rozumie, że należy się troszczyć o zwierzęta w okresie zimy
 • z pomocą N. dokarmia ptaki w czasie zimy
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez N. 

WTOREK

 

Zimowe śpiochy

 • wykonuje czynności manipulacyjne – toczy z plasteliny wałeczek i próbuje mu nadać pożądany kształt
 • próbuje rzucać piłką do wyznaczonego celu
 • biega swobodnie i zatrzymuje się na sygnał
 • zna i nazywa wybrane kolory
 • wie, które zwierzęta zasypiają lub nie zasypiają na zimę
 • zna warunki potrzebne do życia (pokarm) wybranym zwierzętom
 • łączy obrazki w pasujące logicznie pary
 • poznaje właściwości śniegu w czasie zabawy na powietrzu

ŚRODA

 

Ptaki w karmniku

 • naśladuje sposób poruszania się wybranych zwierząt
 • porusza się na czworakach, wspierając się na całych dłoniach i palcach stóp
 • biega swobodnie i zatrzymuje się na sygnał
 • próbuje rzucać piłką do wyznaczonego celu
 • liczy i porównuje liczebność zbiorów: dużo, mało, tyle samo
 • potrafi pogrupować przedmioty według ich liczebności
 • odtwarza rytm  melodii ruchem
 • słucha uważnie nagrań piosenek
 • potrafi śpiewać piosenki o prostej linii melodycznej
 • stara się uważnie słuchać i wykonywać polecenie zgodnie z instrukcją 

CZWARTEK

 

Sikorka lubi słoninkę

 • porusza się prawidłowo, zachowując równowagę w czasie chodzenia, biegania, podskakiwania
 • porusza się na czworakach, wspierając się na całych dłoniach i palcach stóp
 • próbuje ilustrować ruchem czynności dnia codziennego
 • dostrzega zmiany zachodzące w najbliższym środowisku przyrodniczym zimą
 • rozróżnia ptaki (np. sikorka, wróbel) żyjące w najbliższym  środowisku
 • zna warunki potrzebne do życia (pokarm) wybranym ptakom z najbliższego środowiska
 • podejmuje próby obserwacji ptaków
 • wnioskuje na temat obserwacji
 • rozumie, że należy się troszczyć o zwierzęta w okresie zimy
 • z pomocą N. dokarmia ptaki w czasie zimy
 • stara się uważnie słuchać i wykonywać polecenia zgodnie z instrukcją 

PIĄTEK

 

Zajączki chrupią marchewkę

 • reaguje na umówiony sygnał w zabawach ruchowych
 • próbuje eksperymentować w trakcie malowania techniką malowanie farbą akwarelową na podkładzie rysunku wykonanego kredkami świecowymi
 • podrzuca i chwyta piłkę
 • biega w różnych kierunkach
 • wie, które zwierzęta zasypiają lub nie zasypiają na zimę
 • grupuje obiekty w sensowny sposób
 • próbuje lepić z masy plastycznej, nadając jej pożądany kształt
 • aktywnie uczestniczy w zabawach kształtujących prawidłowy oddech
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez N.

 

 

 

TEMAT TYGODNIA: Zwierzęta zimą

 

Temat dnia

Przewidywane osiągnięcia dziecka wraz z odniesieniami do podstawy programowej

PONIEDZIAŁEK

 

Zimowy pejzaż

 • wypowiada się na temat ilustracji, nazywa wybrane zwierzęta i wskazuje szczegóły
 • aktywnie uczestniczy w zabawach kształtujących prawidłowy oddech
 • dostrzega zmiany zachodzące w najbliższym środowisku przyrodniczym związane z porą roku – zimą
 • wypowiada się na temat elementów zimowej pogody
 • aktywnie uczestniczy w twórczych zajęciach plastycznych
 • rozumie, że zwierzęta, tak jak ludzie, potrzebują do życia pokarmu i wody
 • rozumie, że należy się troszczyć o zwierzęta w okresie zimy
 • z pomocą N. dokarmia ptaki w czasie zimy
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez N.

 

WTOREK

 

Zimowe śpiochy

 • wykonuje czynności manipulacyjne – toczy z plasteliny wałeczek i próbuje mu nadać pożądany kształt
 • próbuje rzucać piłką do wyznaczonego celu
 • biega swobodnie i zatrzymuje się na sygnał
 • zna i nazywa wybrane kolory
 • wie, które zwierzęta zasypiają lub nie zasypiają na zimę
 • zna warunki potrzebne do życia (pokarm) wybranym zwierzętom
 • łączy obrazki w pasujące logicznie pary
 • poznaje właściwości śniegu w czasie zabawy na powietrzu

ŚRODA

 

Ptaki w karmniku

 • naśladuje sposób poruszania się wybranych zwierząt
 • porusza się na czworakach, wspierając się na całych dłoniach i palcach stóp
 • biega swobodnie i zatrzymuje się na sygnał
 • próbuje rzucać piłką do wyznaczonego celu
 • liczy i porównuje liczebność zbiorów: dużo, mało, tyle samo
 • potrafi pogrupować przedmioty według ich liczebności
 • odtwarza rytm  melodii ruchem
 • słucha uważnie nagrań piosenek
 • potrafi śpiewać piosenki o prostej linii melodycznej
 • stara się uważnie słuchać i wykonywać polecenie zgodnie z instrukcją

 

CZWARTEK

 

Sikorka lubi słoninkę

 • porusza się prawidłowo, zachowując równowagę w czasie chodzenia, biegania, podskakiwania
 • porusza się na czworakach, wspierając się na całych dłoniach i palcach stóp
 • próbuje ilustrować ruchem czynności dnia codziennego
 • dostrzega zmiany zachodzące w najbliższym środowisku przyrodniczym zimą
 • rozróżnia ptaki (np. sikorka, wróbel) żyjące w najbliższym  środowisku
 • zna warunki potrzebne do życia (pokarm) wybranym ptakom z najbliższego środowiska
 • podejmuje próby obserwacji ptaków
 • wnioskuje na temat obserwacji
 • rozumie, że należy się troszczyć o zwierzęta w okresie zimy
 • z pomocą N. dokarmia ptaki w czasie zimy
 • stara się uważnie słuchać i wykonywać polecenia zgodnie z instrukcją

 

PIĄTEK

 

Zajączki chrupią marchewkę

 • reaguje na umówiony sygnał w zabawach ruchowych
 • próbuje eksperymentować w trakcie malowania techniką malowanie farbą akwarelową na podkładzie rysunku wykonanego kredkami świecowymi
 • podrzuca i chwyta piłkę
 • biega w różnych kierunkach
 • wie, które zwierzęta zasypiają lub nie zasypiają na zimę
 • grupuje obiekty w sensowny sposób
 • próbuje lepić z masy plastycznej, nadając jej pożądany kształt
 • aktywnie uczestniczy w zabawach kształtujących prawidłowy oddech
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez N.

 

 

TEMAT TYGODNIA: Wesoła choinka

 

Temat dnia

Przewidywane osiągnięcia dziecka wraz z odniesieniami do podstawy programowej

PONIEDZIAŁEK

 

Ubieramy choinkę

 • uczestniczy w zabawach polegających na powtarzaniu gestów
 • potrafi wspólnie śpiewać
 • aktywnie uczestniczy w zabawach kształtujących prawidłowy oddech
 • zna znaczenie słów: tradycja, zwyczaj
 • słucha uważnie opowiadań i wierszy o tradycjach związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • wypowiada się na temat świąt Bożego Narodzenia
 • uważanie słucha i pyta o niezrozumiałe fakty
 • uczestniczy we wspólnym dekorowaniu choinki
 • odczuwa przyjemność ze sprawiania radości innym
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez N. 

WTOREK

Śniegowe płatki na choinkę

 • potrafi ilustrować ruchem codzienne czynności
 • sprawnie podaje piłkę oburącz do kolegi
 • słucha krótkich opowiadań o treści bliskiej dzieciom
 • odpowiada na proste pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • dzieli się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu
 • podejmuje zabawy badawcze polegające na poznawaniu właściwości śniegu i lodu
 • próbuje wnioskować o efektach doświadczeń
 • próbuje ozdabiać narysowane przedmioty, kreśląc proste wzory graficzne
 • biega swobodnie i zatrzymuje się na sygnał

 

ŚRODA

 

Mały i duży prezent

 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem
 • aktywnie uczestniczy w zabawach kształtujących prawidłową artykulację
 • próbuje skakać obunóż z ominięciem przeszkody
 • grupuje obiekty zgodnie z kryterium wielkości
 • stosuje określenia wielkości: mały – duży
 • podejmuje zabawy rytmiczne przy akompaniamencie dowolnego instrumentu muzycznego
 • rozpoznaje w zabawach różne elementy muzyki, np. zmianę tempa, dynamiki i rejestru wysokości dźwięku
 • śpiewa w grupie wspólnie z innymi dziećmi poznane piosenki
 • odróżnia rejestr dźwięków wydobywanych na pianinie: niski i wysoki
 • biega swobodnie – reaguje zmianą kierunku na sygnał

 

CZWARTEK

 

Łańcuch choinkowy

 • potrafi ustawić się zgodnie z poleceniem: staje w rzędzie, tworząc pociąg, a potem ustawiając się jedno za drugim
 • uważnie słucha poleceń N.
 • reaguje na sygnał dźwiękowy
 • aktywnie uczestniczy w zabawach kształtujących prawidłową artykulację
 • próbuje wykonywać prace plastyczne zgodnie ze wzorem
 • uczestniczy we wspólnym dekorowaniu choinki
 • czerpie radość z efektów wspólnie wykonanej pracy
 • odgaduje, który spośród prezentowanych przedmiotów został schowany
 • poznaje właściwości śniegu w czasie zabawy na powietrzu

 

PIĄTEK

 

Świąteczne życzenia

 • próbuje wycinać nożyczkami dowolne kształty
 • stara się prawidło trzymać nożyczki
 • aktywnie uczestniczy w zabawach kształtujących prawidłowy oddech
 • tworzy proste prace przestrzenne z masy solnej
 • słucha uważnie opowiadań N. o tradycjach związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • stara się w zrozumiały sposób mówić o swoich potrzebach i odczuciach
 • wie, że inni ludzie także mają swoje potrzeby
 • układa krótkie życzenia świąteczne z pomocą N.
 • ozdabia według własnego pomysłu pracę plastyczną (szablon) różnorodnym materiałem z wykorzystaniem kleju
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez N. w sali i w ogrodzie

 

 

Kontakt

Przedszkole Niepubliczne
Edukacyjno-Sportowe MAPECIAKI

tel.: +48 506 127 000
e-mail: kontakt@mapeciaki.pl

Przedszkole Dąbka

ul. Płk. Dąbka 8
84-200 Wejherowo

Przedszkole Sucharskiego

ul. Kotłowskiego 2a
84-200 Wejherowo

Żłobek Bolszewo

84-239 Bolszewo
ul. Wyszyńskiego 3/1

Napisz do nas!

Powered by BreezingForms
© 2017 Mapeciaki. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookie
Stroną opiekuje się: Webla.pl
Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.